Tanító Képzés - Eötvös József Főiskola

Baja

Államilag finanszírozott, Költségtérítéses, Nappali, Levelező

EJF - Eötvös József Főiskola

6500 Baja , Szegedi út 2. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A szak képzési célja:
A tanító szakon olyan pedagógiai szakemberek képzése folyik, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 5-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.
Szakirányok
Intézményünkben választható a nemzetiségi (cigány-roma, horvát, vagy német) szakirány, amelynek oktatása terén nagy képzési hagyománnyal rendelkezünk. A szakirányt elvégzők képesek az 1-6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban magyar nyelven minden műveltségterület, valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására.
Műveltségterületek
Akik nem a fenti szakirányok közül választanak, azok egy műveltségi területet kötelesek választani (pl. magyar nyelv és irodalom, ének-zene, német mint idegen nyelv, angol mint idegen nyelv, stb.), amelyből olyan felkészítést kapnak, amely lehetővé teszi számukra az adott műveltségterület 5-6. osztályban történő tanítását.
Kiknek ajánljuk a tanító szakot?
Azoknak, akik
szeretik a gyerekeket, kedvet és elhivatottságot éreznek a gyermekek teljes személyiségének tudatos, kreatív, differenciált fejlesztésére;
érdeklődést mutatnak a tanítói tevékenységgel összekapcsolható pedagógiai kutató, fejlesztő, kísérletező műhelymunka módszerei iránt;
elkötelezettek az egyetemes és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni és a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás iránt;
továbbá rendelkeznek:
elfogadó és empatikus attitűddel;
jó kommunikációs képességgel, amely az oktatáshoz és a neveléshez, a munkahelyi kapcsolattartáshoz és a szülőkkel való együttműködéshez elengedhetetlen;
kellő szociális érzékenységgel a tanulók szociális problémáinak a kezeléséhez;
az önművelődés igényével és képességével; valamint egészséges életvitelűek.