Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Képzés - SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola

Budapest

Egyházi, Nappali, angol, német, olasz

SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola

1119 Budapest , Fejér Lipót utca 70. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola FONTOS TUDNIVALÓK:
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT LÉTSZÁMKERET:
Iskolarendszerű esti képzésben: 17 FŐ részére
ÖNKÖLTSÉGES LÉTSZÁMKERET:
Iskolarendszerű esti képzésben: 23 FŐ részére (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett esti tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs segítő kapocsként működik a gyermekek-szülők- pedagógusok, illetve a családok és a szociális intézmények kapcsolatában.
Munkája során megismeri a gyermekek családi, szociális hátterét, esetleges problémáit, melyek megoldásában aktív szerepet vállal.
Feladatai az óvodákban és iskolákban kiterjednek a rá bízott gyermekek értelmi, érzelmi és szociális nevelésére, a pedagógusok munkájának támogatására, az intézményi adminisztrációs feladatokban való részvételre. Napi szinten tervezi és szervezi gyermekek szabadidős tevékenységét, segíti, koordinálja a tartalmas időtöltésüket. Gondozási feladatokat is ellát, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
A járási, illetve kisebbségi szociális intézményekben elhelyezkedve kapcsolatot épít ki a hátrányos helyzetű gyermekek családjával, rendszeresen figyelemmel kíséri, segíti őket.
Mindezeket figyelembe véve a képzést ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének gyermekekkel, illetve egész családokkal dolgozni mindennapi munkájuk során, akik szeretnének tevékenyen részt venni a jövő generációjának értelmi, érzelmi és szociális nevelésében.


MILYEN ISMERETEKET ÉS GYAKORLATOKAT SAJÁTÍT EL A KÉPZÉS SORÁN?
- Pedagógia és pszichológia
- Oktatási intézmények működése
- Informatika, oktatástechnika
- Családtan
- Családpedagógia
- Kommunikáció és kapcsolatépítés
- Szabadidő-szervezés
- Szervezés ismeretek és ügyintézés

KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEMELT AJÁNLATUNK:
A képzés során kiemelten foglalkozunk:
- a gyermekek sajátos nevelési, tanulási igényeivel
- a tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel
- a szociális ellátásokkal, a szociális hálózati rendszerrel
- a családokat érintő társadalmi jelenségekkel, a családok segítésével

KIEMELT SZOLGÁLTATÁSUNK:
- tehetségnapok szervezése
- külső helyszíneken szervezett szakmai gyakorlat, tapasztalatKÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Bemeneti követelmény:
Érettségi, egészségügyi alkalmassági
Beiratkozási korhatár:
Esti képzésben: nincs korhatár
Oktatási napok:
Esti tagozaton: heti átlag 15 óra
A képzés időtartama:
Iskolarendszerű esti képzésben: 4 félév


ÁLLAMILAG GARANTÁLT KEDVEZMÉNY:
Minden iskolarendszerű képzésben:
- Diákigazolvány
- Első szakképesítés államilag támogatott

Nappali tagozaton:
- Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
- Árvaellátás
- Egészségbiztosítás


AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT:
- Modern, felszerelt számítástechnikai berendezéseket a szükséges professzionális programokkal
- Szakmailag kiemelkedő tudással rendelkező tanárokat, szakoktatókat
- Letölthető és önálló tanulásra is alkalmas saját fejlesztésű elektronikus tananyagok biztosítása
- Tanulói kommunikációs rendszer
- Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
- OKJ vizsgáztatás, sikeres OKJ-s vizsga után: Europass bizonyítvány-kiegészítő kiválthatósága
- Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
- Tehetségműhelyekben speciális személyes és szakmai készségek fejlesztése
- Informatikai szakmai angolnyelv-oktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek - célja a munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
- Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
- Internetes terem a tanórán kívüli számítógép használathoz
- Étkezési lehetőségek (büfé, menza)