Pedagógiai asszisztens Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Budapest, Debrecen

Szociális szolgáltatások, Oktatás

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Pedagógiai asszisztens TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSRE?
==============================
Szívesen foglalkoznál gyerekekkel?
Szeretnéd segíteni a gyermekek fejlődését?
Akkor jelentkezz a pedagógiai asszisztens szakmai képzésre!

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre.


MIT CSINÁL EGY PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS?
======================================
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.


A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:
=============================================================
• nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
• együttműködni más szakemberekkel
• szociális problémák felismerésére
• a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
• differenciált bánásmód alkalmazására
• konfliktusok felismerésére és megoldásra
• adekvát kommunikációra
• tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
• rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
• ügyeleti feladatok ellátására
• pontos, következetes munkára
• módszeres munkavégzésre
• a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
• általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
• pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
• a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
• olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
• köznyelvi és szakmai szöveget írni
• információk gyűjtésére
• önművelésre


A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKMAI KÉPZÉS MODULJAI:
==================================================
• Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
• Családpedagógiai alapismeretek
• Szabadidőpedagógia
• Gondozás és egészségnevelés
• Kommunikáció és viselkedéskultúra