Önkormányzati természetvédelmi őr Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Győr, Kaposvár, Zalaegerszeg

Egyéb szolgáltatások, Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Közszolgálat

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Önkormányzati természetvédelmi őr TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ AZ ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR SZAKKÉPESÍTÉSRE?
==================================
Érdekel a természetvédelem?
Szeretnél aktívan tenni azért, hogy a természeti kincsek a jövő generációi számára is megmaradjanak?
Szívesen dolgoznál a rendvédelem területén?
Akkor jelentkezz az Önkormányzati természetvédelmi őr szakmai képzésre!

A természetvédelem, a biodiverzitás, mint megőrzendő egyetemes érték a mai, fejlődő világban egyre nagyobb figyelmet kap, továbbá - ezzel párhuzamosan - az állami és önkormányzati természeti tulajdon megőrzése és védelme is egyre kiemeltebb társadalmi igénnyé vált.

Az önkormányzatok tulajdonában álló, természetvédelmi szempontból védettnek minősített területek élőhelyeinek védelmében, fennmaradásának elősegítésében és a jövő generációival történő megismertetésében való közreműködés társadalmi és gazdasági értelemben is értéket teremt.

A gyakorlatban is jól helytállni képes szakemberek képzése és szolgálatba állítása a természeti tulajdon megóvásának egyik fontos eszköze.


MIT CSINÁL EGY ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR?
==================================================
Az önkormányzati természetvédelmi őr felügyeli és védi a helyi jelentőségű védett természeti területeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról, élőhelykezelési feladatai részeként részt vesz a faj- és élőhelyvédelmi projektek megvalósításában. Közreműködik a természetvédelmi területek kezelői feladatainak ellátásában, kezdeményezi a védett természeti terület fejlesztését, javaslatot tesz a védetté nyilvánításra, az őrzésére és fenntartásra. Felméri a védett természeti értékeket, elhelyezkedésükről, megjelenési helyükről, állapotukról nyilvántartást vezet.

Prevenciós környezeti nevelési programok összeállításával bemutatja a helyi védett területeket.

Megállapítja az élőhelyek kezelésének szükségességét, meghatározza a kezelési feladatok módszerét és sorrendjét, értékeli azok hatásait, eredményességét.

Az illetékességi területével kapcsolatban felkérésre szakértőként nyilatkozik, illetve közigazgatási eljárás keretében megkeresésre szakhatósági állásfoglalást ad ki. A területére vonatkozóan kiadott engedélyek véleményezését, ellenőrzését ellátja. A természetvédelmi területek károsításának és károsításának megelőzésére prevenciós tervet készít.

Őr- és járőrszolgálatot lát el a helyi jelentőségű védett természeti területeken. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személylyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz.

Együttműködés keretében, a közszolgálati etika és a szolgálati előírások betartásával kapcsolatot tart a rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Irodatechnikai, informatikai, térinformatikai, kommunikációs és képfelvevő eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést végez.

Írásban és szóban eredményesen kommunikálva, a kialakult konfliktushelyzetet szakszerűen kezelve tájékoztatja az ügyfelet vagy az intézkedés alá vont személyt az általa kezdeményezett intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés módjáról.

Napi tevékenységéről és megtett intézkedéseiről írásban jelentést készít és szóban jelent a szervezeti előírások szerint. Meghozott döntéseiért felelősséget vállal.