Marketingvezető Képzés - Edutus Főiskola

Budapest

EdutusFőis - Edutus Főiskola

2800 Tatabánya , Stúdium tér 1. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek fejlesztése és ismeretek átadása. Olyan szakembereket képzünk, akik képesek megtervezni, megszervezni, irányítani és ellenőrizni a kis- és közepes méretű vállalkozások marketingstratégiáját, marketingpolitikáját és marketingfolyamatait:

Mint marketingvezetők a végzettek alkalmasak legyenek arra, hogy a menedzsment tagjaként részt vegyenek a stratégiai és operatív tervezési folyamatokban egyaránt.

A végzettek - mint vezetők- tudjanak munkatársakat, munkacsoportokat irányítani, motiválni, szervezni, feladatot és felelősséget delegálni.

Jártasságot szerezzenek a marketing eszköztárának, illetve az információs és kommunikációs technikák eszközeinek alkalmazásában.

Képesek legyenek hatásos módon prezentálni vállalaton belül és kívül az elért eredményeket, kommunikálni a szervezet környezetével.

A végzettek kellő nemzetközi kitekintéssel rendelkezzenek, különösen a marketing területén