Magánnyomozó Képzés - TanfolyamOKJ.hu

Budapest, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg

Egyéb szolgáltatások, Közszolgálat

TanfolyamOKJ.hu - TanfolyamOKJ.hu

, Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Magánnyomozó TanfolyamOKJ.hu MIÉRT JELENTKEZZ A MAGÁNNYOMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSRE?
=================================
- Ha mindig is érdekelt a nyomozók világa, a magánnyomozó szakmai képzés ideális választás lehet számodra.
- A képzés után saját magánnyomozó irodát nyithatsz.
- A magánnyomozó szakképesítés megszerzése után izgalmas munkád lehet, mellyel segítheted ügyfeleidet.
MIT CSINÁL EGY MAGÁNNYOMOZÓ?
===============================
A magánnyomozó tevékenysége a hatósági ügyintézés, illetve az ügyvédi képviselet útján történő jogos érdekérvényesítés közötti területre esik. Egyes ügytípusok esetében (mint például a házastársi hűséggel kapcsolatos ügyek) a hatóságok nem rendelkeznek hatáskörrel.

Emellett sok esetben, bár az eljárások lefolytatása hatósági hatáskörbe tartozik, ráadásul a hatóságok eszközrendszere és jogosultságai szélesebb körűek, a munkavégzésükre jellemző kevesebb bürokratikus teher és az arányosan kisebb leterheltség miatt a magánnyomozó mégis gyorsabban, rugalmasabban, illetve hatékonyabban képes tevékenykedni.

Másrészt, bár az ügyfelek jogos érdekeinek képviselete és érvényesítése alapvetően az ügyvédi jogérvényesítés keretei közé tartozik, a magánnyomozói tevékenység egy olyan speciális szegmensét képezi a jog- és érdekérvényesítésnek, mellyel kapcsolatban a praktizáló ügyvédek jelentős része nem rendelkezik megfelelő eszközrendszerrel, apparátussal és szakértelemmel, ezért az e körbe sorolható feladatok elvégzése csak magánnyomozó alkalmazása útján válik lehetségessé.

A magánnyomozó feladata a mindennapi életben kialakult konfliktushelyzetek rendezése, mindemellett tevékenységük kiemelten fontos a gazdaság területén, elsősorban vállalati környezetben, ahol a jelentős károkat okozó jogsértésekkel kapcsolatos ügyekben a kár megtérülése érdekében kulcsfontosságú a gyors reagálás, a változó körülményekhez és elvárásokhoz igazodó rugalmas és hatékony munkavégzés, valamint a területspecifikus szakismeret.

A magánnyomozó a jogszabályok által biztosított keretek között - az ügyfelek jogos érdekének érvényesítése céljából, a kriminalisztika, illetve a magánbiztonsági szakterület eszközeivel és módszereivel - adatgyűjtő, felderítő, elemző, vizsgálati, tanácsadó, illetve megelőző tevékenységet végez.

Ügyfeleivel tárgyalásokat folytat. Az elé tárt érdeksérelmek jogi és szakmai vonatkozásaival, valamint az ügy megoldási lehetőségeivel kapcsolatban tanácsot ad, javaslatokat tesz.

Költségkalkulációt végez, majd árajánlatot készít. A magánnyomozások lefolytatásával kapcsolatban megbízási szerződést köt. A szakma szabályainak betartásával tervezi, szervezi, majd pedig hatékonyan lebonyolítja a magánnyomozati cselekményeket.

Alkalmazza a magánnyomozói eszközöket és módszereket, szükség esetén megfelelő szaktudással rendelkező közreműködő szakembereket von be a munkába. Az ügyfele érdekében jogszerűen és szakszerűen működik közre a büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárásokban.

Tanácsadó, kockázatelemző és bűnmegelőzési felkészítő tevékenységet végez. Felkérésre speciális célellenőrzéseket hajt végre.

Kulturáltan, célirányosan és tudatosan kommunikál, mind az ügyfeleivel, mind a magánnyomozásban érintett személyekkel. Elkötelezett az ügyfelének érdekében történő szakszerű, jogszerű és hatékony munkavégzés mellett, a munkavégzés során tiszteletben tartja az ügyfél hatáskörébe tartozó döntéseket, valamint a hivatásetikai normákat.

Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti.