Emelőgép ügyintéző Képzés - Hidra Felnőttképző Központ Kft

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

Hidra Felnőttképző Központ Kft

1108 Budapest , Hamrat utca 208 Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Emelőgép ügyintéző Hidra Felnőttképző Központ Kft Feladatkör leírása

Meghatározza az alkalmazásra kerülő építő- és anyagmozgató gépeket. Meghatározza az alkalmazásra kerülő emelőgépeket. Elemzi az anyagmozgatási folyamatokban előforduló anyagokat, tulajdonságaikat. Üzembe helyezi és átadja az új gépet. Ellenőrzi a gép sértetlenségét. Felszerelteti a szerelékeket, ellenőrzi azokat. Ellenőrzi a gép funkcionális működését és átadja az üzemeltetőnek. Minősíti, minősítteti a gépüzemet. Üzemeltetésre előkészíti a gépüzemet. Karbantartást ellenőriz. Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg. Hibafelvételezést végez. A gépet próbának veti alá. Selejtezési folyamatot bonyolítja. EU-s direktívákat értelmez. A szabványosítási folyamatot koordinálja. Emelőgép előírásokat értelmez. Építő és anyagmozgató gépekkel kapcsolatos üzemeltetési és egyszerű gépészeti számításokat végez. Értelmezi a műszaki dokumentációt. Készít egyszerűbb műszaki dokumentációt. A gépvezérlések kapcsolási rajzait értelmezi. Villamossági rajzokat értelmez. A hidraulikus hajtás kapcsolási rajzait értelmezi. A pneumatikus hajtás kapcsolási rajzait értelmezi. A hajtástechnika rajzait értelmezi. Készíti a gépvizsgálati jegyzőkönyveket. Hatáskörébe tartozó emelőgépvizsgálatokat készít és dokumentál. Gépáttelepítéssel kapcsolatos vizsgálatokat végez és jegyzőkönyvez. Korrózióvédelmet vizsgál. Roncsolásmentes vagy roncsolásos anyagvizsgálatokat rendel. Az emelőgépeket kategóriákba sorolja. Nyilvántartja az emelőgépeket, az emelőgép biztonságtechnikai előírásainak megfelelő dokumentumokat vezet, ellenőriz. Előkészíti a nagyobb emelőgép vizsgálatokat. Ellátja a kötözők irányítását. Nyilvántartja a kötözőeszközöket. Nyilvántartja az emelőgép kezelőket. Szakterületén számítógépes adatfeldolgozást végez. Szakmaspecifikus állagfelmérést végez. Megszervezi a szakmaspecifikus gépkarbantartást. Dönt és intézkedik a javítások végzéséről. Javítás utáni próbát, átvételt végez, jegyzőkönyvez. Alkalmazza az emelőgépek törvényi, rendeleti, szabványelőírásait. Alkalmazza az emelőgépekkel kapcsolatos előírásrendszert. Alkalmazza az EU-s gépdirektívát, gépbiztonsági előírásokat. Alkalmazza a szakterületéhez szükséges szabványokat. Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban. Az emelőgép üzemben tartója vagy üzemeltetője képviseletében irányítói feladatokat lát el. Alkalmazza területén a gazdasági társaságok szabályait. Szükség esetén kisebb gazdálkodó szervezetet működtet. Alkalmazza a kisebb vállalkozások számviteli szabályait. Alkalmazza és érvényesíti a gépekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági előírásokat. Megfelelő szinteken (szakmunkás, üzleti partner, hivatal) kellően kommunikál. Használ idegen nyelvet szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre. Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztációs tevékenységet. Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait. Értelmezi az építészrajzokat, egyszerűbb vázlatokat készít a beépítendő berendezések rögzítésének bemutatása, helyének pontos meghatározása érdekében.
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában. Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait. Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Részvétel feltétele
Érettségi vizsga,
Betöltött 18. életév,
Egészségügyi alkalmasság

Modulok
10163-12 Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek
11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek
11095-12 Emelőgép üzemviteli sajátossága
11096-12 Emelőgép-ügyintézői feladatok