Mégis lesz feleltetés a szakiskolákban

szakmunkásképzés, oktatáspolitika, pedagógia

Az OFI szerint a sajtóban megjelent hírek tévedésen alapulnak, az évközi értékelés elhagyását csak egy vitaanyag tartalmazta, nem a szakiskolai kerettanterv-tervezet.

A vitaanyagban az OFI arra tesz javaslatot, hogy a hagyományos értékelés során megszerezhető „jegyek” mellett – az egyéni fejlődést is figyelemmel kísérő és díjazó – fejlesztő értékelés alapján határozzák meg a szakiskolai tanulók eredményeit.

A pedagógusokat arról igyekeznek meggyőzni, hogy a diákokat a tanórák során több helyzetben értékeljék, hogy a tanulók rejtett képességei is felszínre kerülhetnek (pl. kommunikációs és szociális kompetenciák, team-munkában való részvétel).

A szakiskolai kerettantervek célul tűzik ki, hogy az egyes tantárgyi anyagok elsajátításán keresztül a közösség is fejődjön. Ez nemcsak a szakiskolai munka eredményességének javulását eredményezheti, hanem közvetve és közvetlenül is hat(hat) a társadalmi felzárkóztatás eredményességére és társadalmi összetartozás érzésének erősödésére.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet sajnálatosnak tartja, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, véleményünk szerint, nem értette meg a szakiskolai közismereti program fejlesztése mögött meghúzódó pedagógiai filozófiát, amely szerint a képzés legfőbb célja a szakiskolai tanulók tanulási képességeinek fejlesztése pozitív tanári megerősítések által.