Hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek tehetséggondozó programra

szakmunkásképzés, gimnázium, szakközépiskola, autósiskola

nyolcadikAz Arany János Tehetséggondozó Programok tanulói pályázatai már elérhetők a kormány honlapján a pályázatok menüpont alatt.A hátrányos helyzetű, nyolcadik évfolyamon tanuló gyerekek többféle programban vehetnek részt aszerint, hogy milyen típusú iskolában szeretnének továbbtanulni. A pályázat beadását kezdeményezheti a gyerek, a szülő vagy pedagógus is, és a beadáshoz szükség van a település önkormányzatának támogatására is.

Az érintett diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt, mindemellett gépjármű-vezetői jogosítványt is szerezhetnek - közölték.

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek eredményesen tanulhassanak, érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az ötéves programban a kollégiumok pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak, például egyéni foglalkozásokat szerveznek, hozzájárulnak a tanuló étkezési vagy utazási költségeihez, biztosítják az ingyenes részvételt kulturális és sportprogramokon.

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók államilag elismert szakképesítést szerezhessenek - írta az államtitkárság, kiemelve, hogy ennek érdekében a kollégiumok befogadó pedagógiai környezetet biztosítanak és gondoskodnak a szociális hátrányok kompenzálásáról.

A három program pályázati felhívásai és mellékletei megtalálhatók a www.kormany.hu oldalon.