A miniszter dönt az iskolák benyújtott kerettanterveiről

kerettanterv

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről a Magyar Közlönyben.

A miniszter dönt az iskolák benyújtott kerettanterveiről, illetve a kerettantervet alkalmazók köréről és az alkalmazás szabályairól, a jóváhagyott kerettanterveket nyilvántartja, és a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

Az iskolák helyi tantervei a tantárgyi kerettantervekben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10 százalékkal csökkenthetik a rendelet alapján, az iskoláknak a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban kell beépíteniük a helyi tantervükbe.

Kitér a rendelet arra is, hogy a középiskolának a helyi tantervükben kell meghatározniuk a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat, követelményeket.

A kerettanterveknek tartalmazniuk kell a tantárgyak óraszámát, tartalmait, a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, illetve a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait.

A jogszabály szerint a miniszter a jóváhagyásra hozzá benyújtott kerettantervet annak mellékleteivel együtt öt napon belül megküldi az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek (OFI), amely az elbírálására két tantervi szakértőt kér fel.

Az OFI-nak a szakvéleményt ötven napon belül kell továbbítania a miniszternek, aki öt napon belül meghozza döntését.

A benyújtott kerettanterv akkor hagyható jóvá, ha az megfelel a nemzeti köznevelési törvényben, a nemzeti alaptantervben, továbbá ebben a rendeletben foglaltaknak.

Mint azt a rendelet írja, a miniszter feltételekhez kötheti a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó döntését, a feltételek teljesítésére vonatkozó felhívását pedig meg kell indokolnia.

Amennyiben egy adott iskola kerettantervének benyújtása sikertelen, lehetősége van beadni a módosított változatot, az OFI pedig arról a második szakértői véleményét tizenöt napon belül megküldi a miniszternek. Ha azonban a benyújtó határidőt mulaszt, a miniszter a kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja.

A kerettanterv benyújtójának évfolyamonként a mindenkori minimálbér összegét kell eljárási díjként az OFI Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára befizetnie, amit az állam az eljárással összefüggő feladatok elvégzésére, elsősorban a személyi és tárgyi feltételek biztosítására használ fel. mti

Olvasson tovább!